Artikler


Hvad er meningen med livet?

Om Fysik og biologi. Er der en mening med liv?. Kunne det i så fajd væRe skabelsen af stadig mere semiotisk frihed - eller måsk ligefrem  selverkendelse?

Aktuel Naturvidenskab, 6/2017


Ejnars lov

Om Nrwtons love, om friktion, om biologi og fysik og  - ikke mindst - om “Inertiens 3."

Weekendavisen, Idéer, 17. november 2017.


På en bund af tavs viden 

Uden sproget ville vi ikke være meget klogere end dyrene, mente den ungarsk-britiske kemiker og filosof Michael Polanyi. Og bag vores tavse viden kan man ane slægtskabet med naturens andre skabninger – hele vejen tilbage til de encellede organismer.

Klumme i Weekendavisen, Ideer 8. januar 2016 

Af med masken

Om selektion og såkaldt altruisme. Om demaskering af maskerede egenskaber. Om hvorfor fravær af selektion kan være befordrende for udviklingen af nye egenskaber.

Klumme i Weekendavisen, Ideer 30. oktobert 2015


Ånden i naturen

Filosoffen Shellings gamle intuition om, at "ånden" er en slags usynlig natur, bekræftes på sær vis afen ny undersøgelse, som viser, at menneskers sindelag finder ro ved at befinde sig i naturen. Ikke så mærkeligt sådan set, for menneskers sindsstemninger er kommet og gået i hundreder af tusinder af år, og før det har vore abeforfædre (hominider) været præget af forløberne for disse sindstilstande: "Natuern ånder så at sige gennem slægtens historie. Og den historie er nu en del af vores krop og hjerne, en del af vores sind".

Klumme i Weekendavisen, Ideer 21. august 2015


Født i leg

Langt snarere end intelligens og rationalitet er det vores uophørlige trang til at lege og til at tale (tænk blot på mobiltelefonenn, der så elegant forbinder begge disse faciliteter), der udgør menneskets kreative særtræk blandt dyrene her på Jorden. Og udviklingen af sprg og leg er indvendigt forbundne

Klumme i Weekendavisen, Ideer 12. juni 2015


Hvordan er mennesket forskelligt fra dyr?

"Vi mennesker ... vikler os uvægerligt ind i sprogets og billedernes fantasiverden. Derfor har vi - modsat ethvert dyr - stærkt brug for et begreb om sandhed. Menneskets frihed er så stor, at den let bedrager os, hvis vi ikke formår at skelne mellem hvad, der er sandt, og hvad der er fantasi. Mere end noget andet viser længslen efter sandhed, at vi er mennesker og ikke dyr.”

Klumme i Weekendavisen, Ideer 3. april 2015


Kæledyr, husdyr og menneskedyr

Vores samliv med tamdyr, som det kommer til udtryk på det mikrobielle plan, er et eksempel på, at evolutionen ikke altid følger de klassiske darwinistiske skemaer. Tag nu bare tamkatten

Klumme i Weekendavisen, Ideer 16. januar 2015


Mange gener små

Man har nu fundet, at mindst 108 lokaliteter på genomet har indflydelse på, udviklingen af skizofreni. Lignende forhold gør sig gældende for mange andre af vore egenskaber. Sygdommen har normalt ikke nogen entydig genetisk baggrund. Og aligevel har forskningsmilderne nu i årtier prioriteret genetiske tilgange til forståelsen af sygdom. Er det medicinalindustriens interesser, der udgør rationalet bag den prioritering?

Klumme i Weekendavisen, Ideer 31. oktober 2014


Liv er en smitsom affære

Om vore medsammensvorne mikrober (bakterier, protozoer, svampe) uden hvilke, vi ikke kunne have et sundt liv.  Om hvorfor bioteknik helt generelt vil vinde frem på bekostning af kemiteknik, når det gælder håndteringen af livsprocesser.

Klumme i Weekendavisen, Ideer, 15. august 2014


Livshistorien har ordet 

Om læring, individuation, livshistorie og fri vilje.

Klumme i Weekendavisen, Ideer, 30. juni 2014


Luddoven samfundnytte

Dovendyret er selvforsynende på en måde, vi andre kun kan drømme om. Men for at opnå denne autonomi, har det måttet betale en pris, få moderne mennesker ville vælge: en nærmest total handlingslammelse.      

Klumme i Weekendavisen, Ideer, 14. marts 2014


Om sproglig rytmesans

Talens rytme, hvor vi med nøje afstemte intervaller skiftes til at sige noget, kaldes turn-taking. Denne rytme grundlægges antagelig allerede under amningen i den rytmoiske interaktion mellem mor og barn.

Klumme i Weekendavisen, Ideer, 27. december 2013


Oplevet tid

Hvordan opleves verden af en flue eller en vinbjergsnegl? Meget langsommere for fluen – og meget hurtigere for sneglen. Det handler om tidsfølsomhed

Klumme i Weekendavisen, Ideer, 13. oktober 2013


Man er aldrig alene

"Nu ved vi, at der er mange slags DNA i vores krop, og at samarbejdet mellem de organismer, som bærer alt dette DNA, er essentielt for vores overlevelse" … "Kroppen er en slags økosystem, hvor alle slags samarbejde hen ad vejen bliver afprøvet"

Klumme i Weekendavisen, Ideer, 26. juli 2013


Første person ental

Vi kan ikkke nøjes med at fokusere på hjernen i vores forsøg på at forstå, hvad det vil sige at være et »jeg«? Det er jo kroppen, som fortæller hjernen, hvordan alting føles. Tanke og følelse kan ikke skilles ad.

Klumme i Weekendavisen, Ideer, 8.maj 2013


Det gælder livet.pdf

“Hvor der er liv, der læres”

Klumme i Weekendavisen, Ideer, 22. Februar 2013


Kan vi gøre for det?.pdf

Klumme i Weekendavisen, Ideer, 14.december 2012


Gab!.pdf

Klumme i Weekendavisen 28. september 2012


Gære i videnskaben.pdf

i Her og nu. Fortidsforståelse i kunst, kultur og videnskab.

Carlsbergfondet 2012


Rummet og religionen.pdf

Klumme i Weekendavisen 13. juli 2012


Molekyler vil ikke noget.pdf.part

Klumme i Weekendavisen 3. maj 2012


Realisme: Logik for fisk.pdf

Klumme i Weekendavisen  2. marts 2012


Fantasi: Naturlig legesyge.part

Klumme i Weekendavisen 23. December 2011


Det immaterielle: Mønstringen af verden.pdf

Klumme i Weekendavisen 14. oktober 2011


Flere genomer under samme tag.pdf

Klumme i Weekendavisen 12. august 2011


Naturlove.pdf

Klumme i Weekendavisen 10. juni 2011


Skelne, snyde, tænke.pdf

Klumme i Weekendavisen 7. qpril 2011


Psyken er en grænseflade.pdf

Klumme i Weekendavisen 4. februar 2011


Hinsides genet.pdf

Klumme i Weekendavisen 3. december 2010


Tidsånden.pdf

Om mit kortvarige møde med tidsånden 1967-1972

i Else Berenth og Ivar G. Jonsson (red.):

Store øjeblikke. Beskrevet af 21 forfattere. mellemgaard 2010


Tanker kommer af  en krop.pdf

Klumme i Weekendvisen 24. september 2010


Liv og sjæl.pdf

Om syntetisk liv

Klumme i Weekendavisen 16. juli 2010


Ejer jeg mit dna?.pdf

Klumme i Weekendavisen 21. maj 2010


Når kroppen tror.pdf

Klumme i Weekendavisen 12. marts 2010


Jeg er mange.pdf

Klumme i Weekendavisen 21. december 2009


Den glemte sagtmodighed.pdf

Klumme i Information 2. november 2009


Fraværets fylde.pdf

Klumme i Weekendavisen 23. oktober 2009


'Det onde gøres altid i det godes navn'.pdf

Klumme i Information 22. september 2009


Det kommer fra kroppen.pdf

Klumme i Weekendavisen 21. august 2009


Tro på Tvivl:Kronik.pdf

Universitetsavisen nr 7, 2009


Homunculusfælden.pdf

Klumme i Weekendavisen 29.maj 2009


Postdarwinime.pdf

Klumme i Weekendavisen 20. marts 2009


Éndimensional viden.pdf

Om lykkeforskning

Klumme i Wekendavisen 23. januar 2009


Tegn og ting.pdf

Klumme i Weekendavisen 21. november 2008


Darwins Gud.pdf

Klumme i Weekendavisen 19. september 2008


Om rettigheder.pdf

Kommentar i Weekendavisen 22. august 2008


Hjernens  og sprogets fælles oprindelse

i Kognition & Pædagogik, nr. 58, December 2005,  68-77. 2005


Guddommelige fingeraftryk.pdf

Politiken 8. maj 2005


Krible-Krable.doc

Klumme i Politiken, April 2005


Gud og helbredet.pdf

Boganmeldelse til Københavns Universitets satsningsområde

for "Religion i det 21 århundrede", 2004


Fantomer i hjernen

Klumme i Politiken, Juli/august 2003.


Livsopsvinget

Om Henri Bergson

Klumme i Politiken, Bøger, April 2001


Kristen bioetik

Anmeldelse af "Naturens sande betydning. Om natursyn, etik og teologi"

Redigeret af Lars Danner Madsen og Mickey Gjerris, Multivers 2001

Politiken Bøger, 29. december 2001


 Den danske forhekselse

Politikens kronik 16. juli 2000


KLUMMER fra INFORMATION og POLITIIKEN 1996-2000


Historie og ungdom

Kommentar (28.april 2000) til gymnsielærer Hanne Guldberg Mikkelsens kronik om historiefagets elendighed i gymnasiet (17. april 2000).


Tavs Viden

Forsøg på at rede Micael Polanyis gamle begreb fra banaliseringsdøden

Klumme i Politiken, Bøger, 11. december 1999


Vaner skaber former

Politiken 2. maj 1999


Lovenes ånd

Om nyudgivelse af Montesquieu: Om Lovenes Ånd, 2 bind. Gads Forlag, 1999.

Information 24. februar1999


DummeNatur.pdf

Politikens kronik, søndag d. 17. januar 1999.


Tankens placebo

Information, 9. november 1998


Kører EU toget baglæns?.pdf

Information, 9./10. august 1997


Flugten fremad

Politikens kronik fredag 11. april 1997


Frihed i forskningen

Oplæg til Høringen om kloning på Christiansborg 9. april 1997.


Solnyset

Kaskelot nr. 111, s. 23, 1996. Genoptrykt i min bog “Shorts” (Rosinante 1997)


Glæden ved sproget.pdf

I Glæden ved sproget redigeret af Gerda Th. Leffers. Modersmål-selskabets Årbog, Reitzel 1996.


Samfundsmylderet.pdf

i Demokrati 40 indlæg, redigeret af Søren Bald, Peter La Cour og Steen Nepper Larsen,

Forlaget Krogerup, 1996, s. 63-67.


Ansvaret for videnskaben.pdf

Information august 1995
Revideret 20. december 2017 

19© Jesper Hoffmeyer 2013