Overfladens dyb. Da Kroppen blev psykisk                     Forlaget Ries 2012

Alt liv har et indre, som forholder sig til noget ydre. Det er i denne interesse, vi oplever livets essens. Det, vi frygter ved dødens sekund, er omvendt gyset ved tanken om al betydnings ophør. Den overflade, der skiller kroppen fra verden, kalder vi psyken, for det er gennem psyken, at verden trænger ind i os, og at vi trænger ind i verden. Som et interface kobler psyken vores krop op på den omgivende verden.


"Ideen om kroppen som et åndløst substrat er lige så galt afmarcheret som ideen om psyken som substratløs ånd. Psyken er ikke et mystifistisk vedhæng til nerveprocesser i hjernen, og kroppen er ikke en livløs bærer af en illusorisk oplevelsesverden. For kroppens indre udgøres af kommunikative processer, og vores psykiske beredskab er intet andet end den oplyste del af dette kropsmylder."

Introduktion til kapitel 1:

Overfladen er et sted.

I sig selv består den ikke af noget, snarere markerer den et mødested mellem to slags ting. Forårslyset uden for mit vindue rammer de gule blomster, som sluger den violette del af lysets spektrum, men kaster resten tilbage. Det reflekterede lys fortæller mig uden videre om blomsten: om den lige er sprunget ud eller er ved at være forbi, om den har det godt eller er nødlidende. Næsten alt i livet har med overflader at gøre: vi ser dem, griber fat i dem, føler på dem, vurderer dem, glædes over dem eller frastødes. Og dog har overflader ingen eksistens i sig selv. Blomstens molekyler hænger sammen i en veldefineret  form, men dens overflade er ikke andet end et sted, hvor dens egne molekyler holder op, og luftens molekyler begynder.

Denne bog sætter overfladen i centrum.

Vi skal se, hvordan  dette højst virkelige og dog immaterielle sted er en nøgle til hele den side af virkeligheden, som naturvidenskaben har så svært ved at få has på: Det mentale liv

I første kapitel søger vi at indfange overfladens væsen lidt nøjere. Vi skal se, hvordan overfladerne giver ophav til de mangeartede interface-fænomener, som er både livets og psykens omdrejningspunkt.

19© Jesper Hoffmeyer 2013