Dansk intro

Som biokemiker og nyansat ammanuensis på Institut for Biologisk Kemi i 1968 blev jeg hvirvlet ind i den strøm af opbrud fra overleverede traditioner, som karakteriserede universitetslivet i 60erne og 70erne. Jeg kom til at stille mig selv en lang række spørgsmål, om naturvidenskabens funktion og indre struktur, som jeg næppe ellers ville have taget op. Gradvist er dette kommet til at præge mit videnskabelige arbejde som efterhånden mere og mere drejede over mod filosofiske, hstoriske og samfundsmæssige aspekter af biologien. Gennem 25 år har jeg undervist biologistuderende i biologiens videnskabsteori.


Naturvidenskaben har meget at lære - ikke mindst om sig selv. Se mine overvejelser desangående.


Rent fagligt har mit arbejde de sidste 25 år koncentreret sig om udviklingen af et fagområde, eller måske snarere en meta-disciplin, som kaldes biosemiotik. Fra den engelske version af min hjemmeside er der mange links til forskellige aspekter af biosemiotikken. Her er et leksikalsk opslag fra encyklopædien: Biosemiotik


SEMIOM. Artikler fra grænselandet mellem natur, psyke og tanke.


Udgivet  i  2012:


Øvrige bogudgivelser


Tilgængelige artikler på dansk


CV


Videnskabelige publikationer


Om begrebet “Kodedualitet"


Udstilling på Esbjerg Kunstmuseum


Mere personligt


Reviderret 29. December  2017

19© Jesper Hoffmeyer 2013