Ingeborg i blomsterhavet, ved Morud (på Fyn) 2006

IMG_0110


19© Jesper Hoffmeyer 2013